Werk & ontslag

Het arbeidsrecht is een breed rechtsgebied en mensenwerk.
Er leiden daarbinnen vaak meerdere wegen naar Rome.
De goede weg kiezen is cruciaal voor een goede afloop.
Is uw belang gediend met een juridische procedure of juist met een meer bemiddelend, adviserend of zelfs coachend optreden van een advocaat?
Wij beschikken over ruime specialistische ervaring binnen dit rechtsgebied en bepalen in nauw overleg met u welke weg voor u het meest doelmatig is. #legalstrategy

U kunt bij ons terecht voor alle onderwerpen die raakvlak hebben met dit rechtsgebied.

  • Ontslagprocedures
  • Reorganisaties
  • Arbeidscontracten en handboeken
  • Ziekte en re-integratie
  • Concurrentiebedingen
  • Medezeggenschap en Ondernemingsraden

Wij werken voor werkgevers, ondernemingsraden en statutair directeuren, maar ook voor werknemers en ZZP’ers.

Wat u mag verwachten van een Strauswolfs-arbeidsrechtadvocaat

specialistische kennis, hands-on, goede bereikbaarheid met een heldere en pragmatische aanpak.