Adresgegevens

Jollemanhof 152
1019 GW AMSTERDAM
+31 (0)20 238 41 50
info@strauswolfs.nl

Strauswolfs B.V.

KvK: 67450016
BTW: NL 856998515 B01

Derdengelden

Strauswolfs werkt met de Stichting Beheer Derdengelden Strauswolfs Incasso.
Deze stichting heeft een bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V. met IBAN: NL36 ABNA 0541 5011 51

Nederlandse Orde van Advocaten

Alle advocaten van Strauswolfs zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Adres:
Neuhuyskade 94
2596 XM DEN HAAG
+31 (0)70 335 35 35
info@advocatenorde.nl

De regels van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn van toepassing op alle advocaten van Strauswolfs.

Rechtsgebieden

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd:

  1. Diederik Oolbekkink staat geregistreerd op Arbeidsrecht.
  2. Frits Haas staat geregistreerd op Ondernemingsrecht (Agentuur en distributie, Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Fusies en overnames, Vennootschappen, en Verenigingen en stichtingen).
  3. Jonathan Lugg staat geregistreerd op Ondernemingsrecht (Fusies en Overnames, en Vennootschappen).
  4. Michel Straus staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht (Litigation) en Ondernemingsrecht (Agentuur en distributie, Bestuurdersaansprakelijkheid, Fusies en overnames, Vennootschappen, en Verenigingen en stichtingen).
  5. Werner Wolfs staat geregistreerd op Algemene praktijk (Burgerlijk recht).
  6. Cornelis Jacobs staat geregistreerd op Ondernemingsrecht (Vennootschappen).

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Strauswolfs zijn hier te raadplegen.

Beroepsaansprakelijkheid

Strauswolfs is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij:

HDI Global SE, the Netherlands
Westblaak 14
3012 KL ROTTERDAM

Enige aansprakelijkheid van Strauswolfs is beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Strauswolfs, minus het bedrag van het eigen risico van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een bepaald geval geen dekking biedt of als geen bedrag wordt uitgekeerd of als het uitgekeerde bedrag het bedrag van het eigen risico niet overtreft, dan is Strauswolfs uitsluitend aansprakelijk voor schade die is te wijten aan, is ontstaan door of verband houdt met opzet of bewuste roekeloosheid van Strauswolfs (waaronder mede wordt verstaan haar advocaten, medewerkers en anderen waarvoor Strauswolfs aansprakelijk is). In dat geval is de totale aansprakelijkheid van Strauswolfs beperkt tot een bedrag gelijk aan het Factuurbedrag (zie hierna) gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de datum waarop de omstandigheden die de aansprakelijkheid hebben veroorzaakt voor het eerst hebben plaatsgevonden.

Het “Factuurbedrag” zoals hiervoor vermeld, betekent het bedrag dat Strauswolfs daadwerkelijk van een cliënt heeft ontvangen als betaling van enige facturen gedurende de relevante periode van 6 maanden in het dossier waarin de aansprakelijkheid heeft plaatsgevonden, minus de verschuldigde BTW.

Klachten

Strauswolfs heeft mr. Michel Straus aangewezen als interne klachtenfunctionaris. Eventuele klachten over een advocaat van Strauswolfs kunnen worden gericht aan mr. Michel Straus. De kantoorklachtenregeling van Strauswolfs vind je hier. Strauswolfs streeft ernaar om zo spoedig mogelijk te reageren op eventuele klachten, alsmede om een bevredigende oplossing te vinden.